Search

איך מניחים תפילין

איך מניחים תפילין

אנשים רבים מרגישים מחוברים למצוות התפילין, אך אינם יודעים כיצד להניח תפילין בעצמם ועליהם להיעזר באחרים לשם כך. מצוות התפילין היא מצווה מיוחדת הנוגעת בליבו של כל יהודי, ומוצאת פינה חמה גם אצל אנשים אשר אינם מקפידים לקיים תורה ומצוות. במאמר זה נרחיב אודות מצוות תפילין ונתמקד בפרטי ההנחה, בכדי שכל אחד יידע כיצד להניח תפילין.

 

מקורה של מצוות תפילין

מצוות התפילין מוזכרת לראשונה בספר שמות שם נאמר "וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך". מצווה זו נאמרה עוד מספר פעמים בתורה, בנוסחים שונים מעט. בנוגע לטעמה של מצוות התפילין, יש המסבירים אותה בכך שהיא נועדה להזכיר לנו את הקב"ה, ויש המסבירים שהיא נועדה לייחד את כוח הידיים וכוח המחשבה שלנו לעבודת ה', כפי שנוהגים חלק לומר באמירת תפילה להנחת תפילין. 

 

מבנה התפילין

התפילין עשויות משני חלקים – תפילין של יד ותפילין של ראש. כל אחד מחלקים אלה מורכב משלושה חלקים מרכזיים – רצועות התפילין, בתי התפילין (קרוי גם "קציצה") והקלף הנמצא בתוכם. בשתי התפילין נמצאות ארבע פרשיות – פרשת "שמע" (דברים ו' ד'-ט'), "והיה אם שמוע" (דברים י"א י"ג-כ"א), "קדש לי" (שמות י"ג א'-י') ו"והיה כי יביאך" (שמות י"ג י"א-ט"ז). המשותף לכל הפרשיות הללו הוא שבכולן מוזכר הציווי להניח תפילין, בנוסחים שונים. בתפילין של ראש מחולקות הפרשיות הללו לארבעה קלפים שונים, ובתפילין של יד הן נכתבות על קלף אחד ארוך.

 

סוגי התפילין

מצוות התפילין היא אחת המצוות אשר הוכח שהן נשתמרו בצורתן המדויקת לאורך כל שנות ההיסטוריה. ממצאים ארכיאולוגים מראים שגם בימי בר כוכבא הונחו תפילין הדומות מאד לתפילין שאנו מניחים בימים אלה. עם זאת, במהלך השנים נוצרו מספר מנהגים בדבר סדר הפרשיות, כאשר המרכזיים שבהם הם תפילין כשיטת רש"י וכשיטת רבינו תם. בנוסף, ישנה מחלוקת בנוגע לכיוון הכריכות על היד – יש הנוהגים לכרוך מבפנים החוצה, ויש הנוהגים מבחוץ פנימה, וכל אחד יעשה על פי מנהג אבותיו. קיימים עוד מספר מנהגים, אולם אין כאן המקום להרחיב. 

 

סדר הנחת תפילין

שלב מקדים – תפילת תפילין

יש הנוהגים לומר תפילת הנחת תפילין לפני ההנחה. תפילה זו, הפותחת במילים "לשם ייחוד" מסייעת להתרכז לפני קיום המצווה, ומדגישה את כוונתו של המניח לקיים את מצוות הקב"ה בעת הנחת תפילין זו. 

 

שלב ראשון – הנחת תפילין של יד

בשלב הראשון נוהגים למקם את התפילין של יד במקומם, לומר ברכת תפילין ("ברוך... להניח תפילין") להדק את הרצועה ולכרוך שבע פעמים סביב הזרוע. כיוון הכריכה תלוי במנהגים השונים כפי שציינו לעיל. 

 

שלב שני – הנחת תפילין של ראש

בשלב השני מניחים את התפילין של ראש במקומם. יש הנוהגים לברך ברכה נוספת על תפילין אלו ("ברוך... על מצוות תפילין"), ויש הנוהגים לכוון בברכה הקודמת על שתי ההנחות. שימו לב שאסור לדבר בין הנחת תפילין של יד להנחת תפילין של ראש, וחז"ל הדגישו איסור זה. לאחר הברכה יש לסדר את התפילין, ולמקמם בין העיניים מעל קו השיער. בסיום שלב זה יש להעביר את הרצועות לחלק הקדמי של הגוף. 

 

שלב שלישי – השלמת תפילין של יד

לאחר הנחת תפילין של ראש יש לסיים את ההנחה בכריכת הרצועה של היד סביב כף היד. בנוגע לכריכה זו יש מנהגים רבים, חלק נהגו לכרוך בצורת האות שי"ן ויש הנוהגים בצורת האות דל"ת או יו"ד, וכל אחד יעשה על פי מנהג הוריו. במהלך הכריכה סביב האצבע המורה נהגו לומר "וארשתיך לי לעולם", "וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים", ו-"וארשתיך לי באמונה וידעת את ה'", כנראה מתוך השוואת התפילין לטבעת אירוסין המונחת על אצבענו, וכריתת ברית עם הקב"ה. 

 

שלב רביעי – תפילה

הנחת תפילין היא מצווה בפני עצמה, אולם נהגו לצרף אותה למצוות קריאת שמע, ובגמרא נאמר שהקורא קריאת שמע בלא תפילין מעיד עדות שקר בעצמו, כך שכיום הן נהפכו ליחידה אחת. לכתחילה רצוי להיות עם תפילין במהלך כל תפילת שחרית, אולם בדיעבד ניתן להסתפק באמירת קריאת שמע בתפילין, ולאחר מכן לחלוץ אותם. כדאי להשאיר את התפילין לתפילת שמונה עשרה, שהיא לב ליבה של תפילת שחרית. 

 

שלב חמישי – קיפול התפילין

חליצת התפילין נעשית בדומה לסדר ההנחה רק הפוך, כלומר תחילה מסירים את הרצועות מכף היד, לאחר מכן מורידים את התפילין של ראש, ולסיום חולצים את התפילין של יד. נהוג לגלגל את התפילין סביב הבתים שלהם ולשמור עליהם בכיסוי בכדי שלא ייפגעו או יתקלקלו. 

 

היכן ניתן לקנות תפילין

ברוך ה' אנו חיים בדור של גאולה, כך שתפילין אינם מוצר נדיר, וניתן לרכוש אותם במקומות רבים. ניתן למצוא תפילין למכירה בכל חנות יודאיקה או חנות לתשמישי קדושה, וכן במכוני הסת"ם השונים. חשוב להקפיד לרכוש את התפילין ממקום מוכר ואמין, היות והשוק מלא במוצרים מזויפים, גנובים או פסולים. 

 

כמה עולה ערכת תפילין

מחירה של ערכת תפילין משתנה בהתאם למספר גורמים למשל:

  • סגנון הכתב – הכתב האשכנזי (כתב האר"י) הינו מסולסל יותר ודורש דיוק ומיומנות גדולה יותר בהשוואה לכתב הספרדי, ועל כן תפילין אשכנזיות יקרות במעט מתפילין ספרדיות.

  • גודל התפילין – יש הנוהגים להניח שתי זוגות במקביל, כך שהתפילין הנדרשות הינן קטנות מאד. תפילין אלה דורשות מיומנות רבה, והמחיר בהתאם. 

  • אחריות – יש מכונים המוכרים תפילין עם אחריות לבדיקה, דבר העשוי להעלות מעט את המחיר. 

  • סוג הקלף – תפילין הנכתבות על עור של בהמה גסה הינן מהודרות יותר, אולם הן יקרות יותר מתפילין אשר נכתבות על עור של בהמה דקה. 

  • רמת הידור – מלבד ההבדל שציינו, קיימים עוד מספר הידורים המביאים להתייקרות התפילין.

מכל מקום, ניתן לומר באופן כללי שתפילין מהודרות עולות בין 2,000 ל-4,000 ₪. במידה ומצאתם תפילין הזולות ממחיר זה באופן משמעותי ישנה סבירות גבוהה לכך שמדובר בזיוף או בתפילין פסולות. 

 

 

 
Filters
Sort by
display