Search

משלוחים והחזרות

1. משלוח בארץ ישראל:

יבוצע ע"י אוריאן שליחויות: בדרך כלל תוך 3 ימי עסקים עד בית הלקוח, בהתאם למקום המגורים, ימי העסקים נספרים למחרת ביצוע ההזמנה. ימי ביצוע עבודת רקמה, תפירה וקשירת ציציות אינם נחשבים בימי העסקים.

2. מועד אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט והוזמנו לחו"ל הינם כדלקמן:

דואר מהיר לחו"ל = EMS: בדרך כלל, תוך 7 ימי עסקים.

יודגש, כי עלות משלוח מהיר לחו"ל תלויה בגורמים הבאים:

ארץ יעד ההזמנה.

מספר הפריטים.

משקל החבילה.

3. עלויות משלוח לארץ תלויות בסכום הזמנה שנקבע על ידי עשרת המבצעים (אשר רשאית בכל עת לשנות את הסכום על פי רצונה) ובסוג המשלוח.

יודגש, כי הזמנים של מועד אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט מתייחסים למין הרגע שהחבילה יוצאת מעשרת המבצעים ומרגע קבלת אישור ביצוע שליחת החבילה במייל לכתובת הלקוח. מועד אספקת המוצרים יכול וידחה עקב התאמת המועד לנוחות הלקוח. במקרה כזה, יידחה מועד אספקת המוצרים בהתאם למועד שיתואם עם הלקוח וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

4. על אף האמור בסעיפים 1 ו2 לעיל, במקרים של כח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת החברה ו/או השליח ו/או מי מטעמם, לרבות שביתה, השבתה אירועים ביטחוניים, תנאי מזג אוויר קשים, שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים לרבות נמלי ים ונמלי תעופה וכו’, ייתכן עיכוב במועד אספקת המוצרים וללקוח ו/או מי מטעמו לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך כלפי החברה ו/או חברת השליחויות ו/או מי מטעמן .

5. איסוף עצמאי ממחסן החברה:

לקוח שבחר לאסוף את הזמנתו באופן עצמאי מחנויות של הרשת ברחבי הארץ (להלן: "החנויות") יציין בהערת ההזמנה באיזו חנות הוא מעוניין לאסוף את הזמנתו. הגעת איסוף ההזמנה, תעשה לאחר שהלקוח יקבל אימייל ממשרדי החברה שהזמנתו מוכנה לאיסוף. שעות הפתיחה מפורטות באתרנו וכפי שישתנו מעת לעת לצורך איסוף המוצרים.

איסוף עצמאי, הלקוח יגיע לחנות בכוחות עצמו ויישא לבדו בכל העלויות הכרוכות בקשר עם הגעתו לחנות לצורך איסוף הזמנתו.

6. מדיניות החזרת מוצרים/החלפת מוצרים/ ביטול רכישה שבוצעה באתר האינטרנט:

החברה תאפשר ללקוח לבטל את הזמנתו ולהחזיר מוצר או להחליף את המוצר שרכש באתר האינטרנט בהתאם למדיניות החברה המפורטת להלן ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 וכפי שיעודכנו מעת לעת (להלן: "מדיניות החזרת/החלפת מוצרים"). לחברה שמורה הזכות לשנות ו/או לעדכן מעת לעת את מדיניות החזרת /החלפת המוצרים וזאת מבלי שתחויב ליתן הודעה כלשהי ללקוח. על הלקוח מוטלת האחריות להתעדכן מעת לעת במדיניות החזרת/החלפת מוצרים כפי שתתפרסם על ידי החברה מעת לעת ו/או על פי דין.

להלן עיקרי מדיניות החזרת/ החלפת מוצרים שנרכשו ע"י הלקוח באתר האינטרנט ואין בהם כדי להוות ייעוץ משפטי כלשהו:

מועד אחרון להחזרה (ביטול)/החלפה: מיום קבלת אישור ביצוע ההזמנה במייל חוזר ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר.

7. אופן ההחזרה:

ביטול רכישה שבוצעה באתר האינטרנט יעשה באמצעות פנייה של הלקוח למוקד שירות הלקוחות של אתר האינטרנט, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או טלפונית (להלן – "הודעת הביטול") או באמצעות אתר האינטרנט תחת פרטי ההזמנות.

אופן ההחלפה (חל במקרים של החלפת מוצר בלבד ולא במקרים של החזרה (ביטול הרכישה):

החלפת מוצר שנרכש באתר האינטרנט במוצר אחר, ייעשה באמצעות פנייה טלפונית/אלקטרונית של הלקוח למוקד שירות הלקוחות של אתר האינטרנט, שבמסגרתה יציין הלקוח מה המוצר שרכש (להלן: "המוצר הישן" או "הזמנה הישנה") ומה המוצר החדש אותו הוא רוצה לרכוש במקום המוצר הישן (להלן: "המוצר החדש או "ההזמנה החדשה"). לאחר פנייתו של הלקוח ובחירת מוצר חדש כאמור, יקבל הלקוח אישור על ביצוע ההזמנה החדשה במייל חוזר וההזמנה הישנה תבוטל.

תנאים להחזרה (ביטול)/החלפה

המוצר לא נפגם, לא נעשה בו כל שימוש והוא באריזתו המקורית.

לא תתאפשר החלפה/החזרה (ביטול) בגין הזמנה מיוחדת כגון: תפירה, רקמת אותיות, הטבעה וכדומה!

לא תתאפשר החזרה (ביטול) ולא תתאפשר החלפה של מוצרים שנרכשו במסגרת מבצע שייערך באתר האינטרנט, כהגדרת מונח זה לעיל. רכישה של מוצרים במסגרת מבצע שייערך באתר האינטרנט היא רכישה סופית.

הלקוח יחזיר את המוצר לחברה באמצעות דואר רשום או שליח מטעמו למפעל החברה ברחוב צעירי חב"ד 1, כפר חב"ד. ו/או עצמאית לאחת מחנויות החברה בתיאום מראש עם שירות הלקוחות של אתר האינטרנט.

במידה והלקוח אסף את המוצר באופן עצמאי ממחסן החברה, ישיב הלקוח עצמאית את המוצר למחסן החברה, בתיאום עם מוקד שירות הלקוחות ובמועדים המפורטים בסעיף 14 לעיל.

8. דמי ביטול:

החזיר הלקוח את המוצר (ביטול רכישה), לא יגבו דמי ביטול ו/או דמי משלוח בגין ביטול הרכישה.

לחברה שמורה הזכות, לפי החלטתה ושיקול דעתה הבלעדי, לשנות מפעם לפעם את מדיניותה בעניין גביית דמי ביטול וללקוח לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

9. ביטול החיוב והחזר כספי:

בכפוף לקיומם של התנאים לביטול, כמפורט בסעיף זה לעיל, תוך 14 ימים מיום אישור קבלת הודעת הביטול של הלקוח על ידי מוקד הלקוחות של החברה או תוך 14 ימים מיום שקיבל הלקוח אישור על ביצוע ההזמנה החדשה במייל חוזר, לפי העניין, תבטל החברה את חיוב הלקוח בגין רכישת המוצר או בגין ההזמנה הישנה, לפי העניין ותשיב ללקוח את אותו הסכום בו חויב בפועל בגין המוצר או בגין ההזמנה הישנה, לפי העניין (במקרה בו הלקוח כבר חויב בפועל על ידי חברת כרטיסי האשראי), באמצעות זיכוי כרטיס האשראי ששימש אותו לרכישת המוצר או המוצר הישן, לפי העניין או שתבטל את חיוב הלקוח (במקרה בו הלקוח עדיין לא חויב בפועל על ידי חברת כרטיסי האשראי) זולת דמי משלוח וכן דמי ביטול שהחברה תגבה בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים, לפי הנמוך מביניהם.

למען הסר ספק מובהר כי מדיניות החזרת מוצרים כפי שנקבעה ומוצגת בחנויות הרשת של עשרת המבצעים או בחנויות שונות של זכיינים ו/או במקומות שונים ו/או ברשתות שונות ו/או בחנויות פרטיות ו/או אצל ספקים שונים, לא תחול על לקוח אשר רכש מוצרים באתר האינטרנט ולהיפך.

 

 

Filters
Sort by
display